Neštandardné okná

Belgické okno

 •     Okná otvárané dovnútra
 •     Bez hliníkové okapnice
 •     Drevená okapnica na pripevňovanie ku krídlu
 •     Ľubovoľné druhy krížikov ako opcia
 •     Oblúkové okná a imitácie oblúkov ( faux cintrage )
 •     Používaná hlavne vo Francúzsku, Belgicku a Holandsku                        
 
 
 

Retro okno

 •     Používa sa v pamiatkových a moderných budovách a pre atypické individuálne investície                                       
 •     Veľká sloboda navrhovania
 •     Možnosť vytvoriť verné repliky drevených ozdobných prvkov (lišty, krížiky, - zvislé a vodorovné stĺpiky)   

Škandinávské okno

 •     Otvárané von a sklopné 180°
 •     Funkcia blokovania otváranie a sklápanie
 •     Možné prevedenie hliníkových krytiek zvonka
 •     Využívané hlavne v škandinávskych krajinách a Anglicku
 
 
 

Okno sash

  •     Okno koncipované pre posuvný systém hore-dolu, čo umožňuje ušetriť užitočnú plochu interiéru
  •     Pohon podporujú závažia umiestnené v schránkach na oboch stranách okna
  •     Možnosť využiť pružinové závažia
  •     Viedenské krížiky, Nalepované obojstranne alebo v medzipriestore skla