PONZIO

Ponzio vytvára hliníkové systémové riešenie použité v konštrukcii ľahkých obvodových stien a fasád, dverí a okien, ktoré formujú obraz modernej architektúry. S produktami značky Ponzio je späté niekoľko stoviek dodávateľov, a tiež silná pozícia spoločnosti - rozvíjaná takmer 20 rokov - ktorá si zaisťuje miesto v popredí firiem predávajúcich hliníkové systémy a expanduje ďalej na európske trhy.