Systém S 8000 IQ plus

Štýl
 
Systém S 8000 IQ plusPři výberu okien pre moderne projektovaného domu , nie je možné ľahostajne prejsť okolo najnovšej generácie profilov S 8000 IQ plus . Do procesu ich projektovanie , mimo konštrukčného oddelenia , bol tiež zapojený kolektív stylistov . Efekt ich práce sa prejavuje v architektúre profilov . Zárubňa , krídlo a okenné lišta sú výborným odrazom veľkého rozmachu estetiky a zvýrazňujú individualizmus a záľubu v detaile . Okná zo systému S 8000 IQ plus uchvacujú svojím vzhľadom a zaokrúhlenými obrysy . Výrazne sa vyznačujú v okolitom prostredí .
 
Technika
 
S ohľadom na svoju výnimočnú šírku - 83 mm - šesťkomorový systém má veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti . Významne to umožňuje ušetriť v nákladoch na vykurovanie . Ale to ešte nie je všetko ! Značná šírka zaisťuje zvýšenú rohov a tým zaručuje väčšiu stabilitu okna . Od vnútri hladká drážka zárubne nemá hrany , na ktorých by sa mohol zhromažďovať prach , uľahčuje teda čistenie okna v tejto časti . Dodatočne , montáž ventilačného systému aktívne predchádza vzniku plesní v zárubniach okien .
 
Prednosti
 
Zvýšená tepelná a akustická ochrana vďaka 6 komorám a zväčšenej šírke
Nadvýšení stabilita vďaka veľkému oceľovému zosilneniu
Uľahčené čistenie okien vďaka veľkej drážke zárubne
Perfektné vedenie línií vďaka zaokrúhlenej zárubni , okenné lište a zaokrúhlený krídlu